Mikromarc websøk

   
Alt uavklart: roman
Hugselista er tom
Vis
Forfattar
Tittel
 • Alt uavklart: roman
Språk
 • Språk: Norsk (Nynorsk)
Emne
År
 • 2017
Noter
 • Journalisten Torunn har lang erfaring med å fortelje andres historier. Men si eiga historie slit ho med å finne språk for. Då ho startar arbeidet med å skrive om familieløyndomen, møter ho fleire dilemma. Farfaren valde feil side under andre verdskrigen, og far til Torunn har aldri snakka om det som hende. Forteljinga som avdekkast under arbeidet er nært knytt til hennar eigen identitet. I tillegg vekker møtet med forskaren Siri ei ny kjensle i Torunn. Alt uavklart er Unn Conradi Andersens skjønnlitterære debut. Omtalen er utarbeidd av BS.
ISBN
 • 978-82-495-1845-6
Tilgjengelege
 • 1/1
Lånarar på venteliste
 • 0 (0)
*000   pam     1
*001146542
*008           a     10nno 2
*015 $a0517602$bBIBBI
*019 $bl$dR
*020 $a978-82-495-1845-6$bib.$cNkr 349.00
*100 0$aAndersen, Unn Conradi$d1972-$jn.
*24510$aAlt uavklart$broman$cUnn Conradi Andersen
*260 $aOslo$bOktober$c2017
*300 $a205 s.
*520 $aJournalisten Torunn har lang erfaring med å fortelje andres historier. Men si eiga historie slit ho med å finne språk for. Då ho startar arbeidet med å skrive om familieløyndomen, møter ho fleire dilemma. Farfaren valde feil side under andre verdskrigen, og far til Torunn har aldri snakka om det som hende. Forteljinga som avdekkast under arbeidet er nært knytt til hennar eigen identitet. I tillegg vekker møtet med forskaren Siri ei ny kjensle i Torunn. Alt uavklart er Unn Conradi Andersens skjønnlitterære debut. Omtalen er utarbeidd av BS.
*546 $aNynorsk tekst
*650 2$aFamilieforhold$1306.87$2BS$9nor
*650 2$aHemmeligheter$1177.3$2BS$9nob
*650 2$aHemmelegheiter$1177.3$2BS$9nno
*650 2$aIdentitet$1155.2$2BS$9nor
*655 2$aRoman$2BS$9nor
*900 0$aConradi Andersen, Unn$zAndersen, Unn Conradi$9nor
^
Det finst ingen bokmeldingar for denne boka.
Klikk her For å bli den første til å gje di meining

Som journalist er Torunn oppteken av å fortelje andres historier. Men sine eigne erfaringar finn ho ikkje språk for. Da ho startar arbeidet med å skrive om sin eigen families løyndom, blir ho stilt overfor fleire dilemma. Farfaren valde feil side under krigen, og far hennar har aldri snakka om det som hende. Gradvis avdekkast det ei forteljing knytt til hennar eigen identitet. Møtet med forskaren Siri vekker dessutan ei uventa kjensle i Torunn: Kva gjer det med alt ho har trudd om seg sjølv, og med forholdet til kjærasten Olav. Skal Torunn vere taus, som faren, eller skal ho velje språket? "Alt uavklart" er ein intens og utforskande roman om å bli i stand til å sjå seg sjølv og dei andre, og ei fascinerande forteljing om kjønn, seksualitet og rase.

Send til
Eks. namnStatusForfallsdatoHører tilHylle
Ex5Tilgjengeleg Osterøy bibliotek