Mikromarc websøk

   
Du som er i himmelen
Hugselista er tom
Vis
Forfattar
Tittel
 • Du som er i himmelen
Språk
 • Språk: Norsk (Nynorsk)
Hylle
 • 248.4 W
Klassifikasjon
Emne
Serie
År
 • 2018
Noter
 • Serieangivelsen er hentet fra ekstern kilde Kva hender med gudstrua når man mistar eit barn? I denne pamfletten skriv Alf Kjetil Walgermo om det eksistensielle mørkeret som senka seg over han og kona, da barnet ho bar døde rett før terminen hennar. Walkgermo nyttar dotteras gravferd som ei ramme for å tenkje rundt og nærme seg kjernen av si eiga tru. Han drøfter òg trua si plass i det norske samheldet og liva våre. Alf Kjetil Walgermo er forfattar og har arbeidd som kulturredaktør i Vårt Land. Pamfletten er ein del av Samlagets serie Norsk Røyndom. Omtalen er utarbeidd av BS.
ISBN
 • 978-82-521-9672-6
Tilgjengelege
 • 1/1
Lånarar på venteliste
 • 0 (0)
*000   pam     1
*001154687
*008           a     0dnno 2
*015 $a0547254$bBIBBI
*019 $bl
*020 $a978-82-521-9672-6$bh.$cNkr 149.00
*08201$a248.4$zh$223/nor
*090 $c248.4$dW
*100 0$aWalgermo, Alf Kjetil$d1977-$jn.
*24510$aDu som er i himmelen$cAlf Kjetil Walgermo
*260 $aOslo$bSamlaget$c2018
*300 $a58 s.
*440 0$aNorsk røyndom
*500 $aSerieangivelsen er hentet fra ekstern kilde
*520 $aKva hender med gudstrua når man mistar eit barn? I denne pamfletten skriv Alf Kjetil Walgermo om det eksistensielle mørkeret som senka seg over han og kona, da barnet ho bar døde rett før terminen hennar. Walkgermo nyttar dotteras gravferd som ei ramme for å tenkje rundt og nærme seg kjernen av si eiga tru. Han drøfter òg trua si plass i det norske samheldet og liva våre. Alf Kjetil Walgermo er forfattar og har arbeidd som kulturredaktør i Vårt Land. Pamfletten er ein del av Samlagets serie Norsk Røyndom. Omtalen er utarbeidd av BS.
*532 $aKulturfond
*546 $aNynorsk tekst
*600 2$aWalgermo, Alf Kjetil$cforfatter$d1977-$jn.$1839.8238$2BS$9nob
*600 2$aWalgermo, Alf Kjetil$cforfattar$d1977-$jn.$1839.8238$2BS$9nno
*650 1$aSorg$1248.4$2BS$482643$9nor
*655 2$aBiografisk$2BS$41$9nor
^
Det finst ingen bokmeldingar for denne boka.
Klikk her For å bli den første til å gje di meining

Kva gjer det med gudstrua når ein mistar eit barn? Å skrive om eiga tru er i ein viss forstand å kle seg naken. Kristen tru er verken eit paradenummer eller eit vasstett system. Trua er ein liten og sårbar ting. Noko det kan vere skummelt å vise fram. I Du som er i himmelen går Alf Kjetil Walgermo i møte med dei store spørsmåla. Etter å ha mista eit barn rett før fødselsterminen blei han og kona kasta inn i eit eksistensielt mørke. Går det likevel an å tru på ein god Gud? Å tru på ein Gud i det heile? Walgermo undersøkjer nokre av grunnsteinane i den kristne trua. I ein modig og personleg tekst tek han oss med inn i den djupe sorga over å ha mista eit barn, og korleis dette har påverka hans eige livssyn. I kontrast til mørket står det kristne håpet om nytt liv og nytt lys. Er det ei desperat handling å slutte seg til eit slikt håp? Med gravferda til dottera som ramme går Walgermo til kjernen av den kristne bodskapen. Kva betyr denne bodskapen for han? Og er trua noko som står seg i Noreg i vår tid? Boka er ein del av serien Norsk røyndom.

Send til
Eks. namnStatusForfallsdatoHører tilHylle
Ex3Tilgjengeleg Modalen folkebibliotek248.4 W