Mikromarc websøk

   
Medborgar: eit amerikansk dikt
Hugselista er tom
Vis
Forfattar
Tittel
 • Medborgar: eit amerikansk dikt
Medansvarleg
Språk
 • Språk: Norsk (Nynorsk)
Hylle
 • D
Emne
År
 • 2018
Noter
 • Claudia Rankines prosalyrikk utgjer eit sterkt, moderne vitnesbyrd om det å leve i ein svart kropp i eit kvitt USA. Rankine skriv om kvardagsrasisme frå framande og frå velmeinande vener, på butikken og på universitetet der ho arbeidar. Ho skriv om Serena Williams, om politivald, om prekære liv som formast av sosioøkonomiske og rasistiske strukturar, i eit land der jamstilling for loven reknast som ei udiskutabel sjølvfølge. Teksten står tidvis åleine, tidvis side om side med bildande kunst som minnast svarte ofre for politivald i Amerika. Samlinga er omsett av Camara Lundestad Joof og Kristina Leganger Iversen. Omtala er utarbeidd av BS.
ISBN
 • 978-82-521-9311-4
Tilgjengelege
 • 1/1
Lånarar på venteliste
 • 0 (0)
*000   pam     1
*001153245
*008           a     10nno 2
*015 $a0546503$bBIBBI
*019 $bl$dD
*020 $a978-82-521-9311-4$bh.$cNkr 299.00
*041 $heng
*090 $bD
*100 0$aRankine, Claudia$d1963-$jjam.
*2401 $aCitizen$ban American lyric
*24510$aMedborgar$beit amerikansk dikt$cClaudia Rankine ; til norsk ved Kristina Leganger Iversen og Camara Lundestad Joof
*260 $aOslo$bSamlaget$c2018
*300 $a176 s.$bkol. ill.
*520 $aClaudia Rankines prosalyrikk utgjer eit sterkt, moderne vitnesbyrd om det å leve i ein svart kropp i eit kvitt USA. Rankine skriv om kvardagsrasisme frå framande og frå velmeinande vener, på butikken og på universitetet der ho arbeidar. Ho skriv om Serena Williams, om politivald, om prekære liv som formast av sosioøkonomiske og rasistiske strukturar, i eit land der jamstilling for loven reknast som ei udiskutabel sjølvfølge. Teksten står tidvis åleine, tidvis side om side med bildande kunst som minnast svarte ofre for politivald i Amerika. Samlinga er omsett av Camara Lundestad Joof og Kristina Leganger Iversen. Omtala er utarbeidd av BS.
*532 $aKulturfond
*546 $aNynorsk tekst
*574 $aOriginaltittel: Citizen : an American lyric
*650 2$aSvarte$zUSA$1973.0496073$2BS$426857$9nor
*650 2$aRasisme$1305.8$2BS$416551$9nor
*655 2$aDikt$2BS$4659$9nor
*655 2$aKortprosa$2BS$4655$9nor
*655 2$aEssay$2BS$4674$9nor
*700 0$aIversen, Kristina Leganger$d1989-$eovers.$jn.
*700 0$aJoof, Camara Lundestad$d1988-$eovers.$jn.-gamb.
*900 0$aLeganger Iversen, Kristina$zIversen, Kristina Leganger$9nor
*900 0$aLundestad Joof, Camara$zJoof, Camara Lundestad$9nor
*950 0$aAfro-amerikanere$zSvarte$9nob
*950 0$aRasediskriminering$zRasisme$9nor
*950 0$aAfro-amerikanarar$zSvarte$9nno
^
Det finst ingen bokmeldingar for denne boka.
Klikk her For å bli den første til å gje di meining

Lovprist vitnesbyrd om vår tids rasisme! Å vere menneske er å vilje delta, sjølv om det inneber at du opnar deg for ein veldig, sårande tiltale frå verda. Å vere medborgar er ei forventning om at du skal delta, sjølv om samfunnet du lever i, fengslar, skadar og drep kroppar som ser ut som din. Medborgar er eit litterært vitnesbyrd over korleis rasismen gjennomsyrar daglegliva våre, og er ei av dei mest lesne og omtalte amerikanske diktbøkene dei siste åra. Med ei blanding av poesi, prosa, essay og bilete naglar Rankine fast problematikken kring å vere den andre, og utfordrar forståinga av omgrepet medborgarskap. Eksempla kjem frå framgangsrike personar som Serena Williams og Zinedine Zidane og frå TV, køen i matbutikken og i klasserommet. Gjendikta av Kristina Leganger Iversen og Camara Christina Lundestad Joof. Boka er ein del av Samlagets gjendiktingsserie av ny poesi.

Send til
Eks. namnStatusForfallsdatoHører tilHylle
Ex4Tilgjengeleg Modalen folkebibliotekDikt