Mikromarc websøk

   
 
Jordmor på jorda: huset under Blåhammaren
Hugselista er tom
Vis
Forfattar
Tittel
 • Jordmor på jorda: huset under Blåhammaren
Språk
 • Språk: Norsk (Nynorsk)
Emne
År
 • 2018
Noter
 • I 1821 gjekk Martha Kristine Nesje til fots frå Romsdal til Christiania for å ta utdanning som jordmor. Sidan gjekk ho tilbake til Romsdal, der ho verka som jordmor i 50 år. Med denne forteljinga har Edvard Hoem skreve ein forløpar til slektshistoria si, der lesaren møter mora til slåttekaren Knut Hansen Nesje. Boka skildrar livet og vala til Marta Kirstine, ei husmannsdotter som kjempa seg til utdanning, som nekta å ta ektemannens familienamn, og som aldri let seg knekke av bygdesnakket. Det skulle ta nesten ein kvinnealder før 'Jordmor-Stina' stod att med respekt og beundring for livsverket sitt blant sambygdingane. Denne boka er ei sterkt revidert og utvida utgåve av ei bok Hoem skrev i 2008, i høve Norsk Jordmorsforbunds 150-årsjubileum. Omtalen er utarbeidd av BS. 1. utg. : Oslo : Dinamo forl., 2008 med tittel: Jordmor
ISBN
 • 978-82-495-1980-4
Tilgjengelege
 • 1/1
Lånarar på venteliste
 • 0 (2)
Fortsetjing i
*000   pam     1
*001153242
*008           a     1dnno 2
*015 $a0537709$bBIBBI
*019 $bl$dR
*020 $a978-82-495-1980-4$bib.$cNkr 399.00
*100 0$aHoem, Edvard$d1949-$jn.
*24510$aJordmor på jorda$bhuset under Blåhammaren$cEdvard Hoem
*250 $aRevidert og utvida utg.
*260 $aOslo$bOktober$c2018
*300 $a349 s.
*503 $a1. utg. : Oslo : Dinamo forl., 2008 med tittel: Jordmor
*520 $aI 1821 gjekk Martha Kristine Nesje til fots frå Romsdal til Christiania for å ta utdanning som jordmor. Sidan gjekk ho tilbake til Romsdal, der ho verka som jordmor i 50 år. Med denne forteljinga har Edvard Hoem skreve ein forløpar til slektshistoria si, der lesaren møter mora til slåttekaren Knut Hansen Nesje. Boka skildrar livet og vala til Marta Kirstine, ei husmannsdotter som kjempa seg til utdanning, som nekta å ta ektemannens familienamn, og som aldri let seg knekke av bygdesnakket. Det skulle ta nesten ein kvinnealder før 'Jordmor-Stina' stod att med respekt og beundring for livsverket sitt blant sambygdingane. Denne boka er ei sterkt revidert og utvida utgåve av ei bok Hoem skrev i 2008, i høve Norsk Jordmorsforbunds 150-årsjubileum. Omtalen er utarbeidd av BS.
*532 $aKulturfond
*546 $aNynorsk tekst
*600 1$aNesje, Martha Kristine$cjordmor$jn.$1618.20233092$2BS$9nor
*650 2$aJordmødre$1618.20233$2BS$47682$9nob
*650 2$aJordmødrer$1618.20233$2BS$47682$9nno
*651 2$aRomsdal$1948.392$2BS$416755$9nor
*651 2$aOslo$1948.21$2BS$416488$9nor
*653 2$a1800-tallet$2BS$41369$9nob
*653 2$a1800-talet$2BS$41369$9nno
*655 2$aRoman$2BS$4653$9nor
*655 2$aBiografisk$2BS$41$9nor
*655 2$aHistorisk$2BS$45$9nor
*655 2$aSlekt$2BS$415$9nor
*78500$tSlåttekar i himmelen
^
Det finst ingen bokmeldingar for denne boka.
Klikk her For å bli den første til å gje di meining

«Jordmor på jorda. Huset under Blåhammaren» er eit livsdrama og eit mektig kvinneportrett om husmannsdottera som nekta å bøye seg for bygdesnakket. Edvard Hoems tippoldemor, Marta Kristine Nesje, gjekk i 1821 den lange vegen frå Romsdal til Christiania for å bli jordmor, medan tre barn og mannen hennar, Hans Nesje, venta på henne heime. Etter ni månader på jordmorskule gjekk ho heim igjen, og ho var i livets teneste i meir enn femti år. Marta Kristine visste kven ho var. Ho stod støtt både når mistrua mot henne som jordmor var sterk, og da mannen fekk utfordringar som var for store for han å bera. Ut frå få historiske fakta skriv Edvard Hoem fram livet i bygdene ved Romsdalsfjorden med stor dikterisk kraft. Dette er ikkje berre ei forteljing om framveksten av det viktige jordmoryrket, men o.g ei påminning om at lykka og tragedien bur nær kvarandre, og at den store kjærleiken kan bli ei tyngande bør. Med denne romanen har Edvard Hoems slektskrønike, som opnar med «Slåttekar i himmelen» (2014), fått eit dramatisk forspel. Marta Kristine og Hans Nesje er stammor og stamfar til den store etterslekta vi møter der. Romanen bygger på «Jordmor på jorda» (2008), ein roman som blei skriven på oppdrag frå Den norske jordmorforening. Denne romanen, som har fått tittelen «Jordmor på jorda. Huset under Blåhammaren» (2018), er kraftig revidert og utvida.

Send til
Eks. namnStatusForfallsdatoHører tilHylle
Ex4Tilgjengeleg Modalen folkebibliotek