Mikromarc websøk

   
Ikkje ver redd sånne som meg
Hugselista er tom
Vis
Forfattar
Tittel
 • Ikkje ver redd sånne som meg
Språk
 • Språk: Norsk (Nynorsk)
Hylle
 • 305.235 A
Klassifikasjon
Emne
Serie
År
 • 2018
Noter
 • Serieangivelsen er hentet fra ekstern kilde Sumaya Jirde Ali har markert seg som ei av dei fremste, fleirkulturelle unge stemmene i den offentlege debatten dei seinaste åra. I 2017 gav ho ut diktsamlinga 'Kvinner som hater menn'. Med utspring i samtalar mellom Jirde Ali og Suha Alhajeed, som kom til Noreg som syrisk flyktning, kjem no 'Ikkje ver redd for sånne som meg'. Her tematiserer Jirde Ali utanforskap, framandfrykt og å stadig vekk måtte svare for si eiga menneskelegdom, kvifor ein vel å bera hijab, og korleis det kjennast å stadig bli bede om å ta avstand frå terroråtak. Samstundes får me òg høyre Jirde Alis strategiar for å makte å stå i storma, utan å miste motet. Boka er ein del av serien Norsk røyndom. Omtalen er utarbeidd av BS.
ISBN
 • 978-82-521-9684-9
Tilgjengelege
 • 1/1
Lånarar på venteliste
 • 0 (0)
*000   pam     1
*001151545
*008           a     0dnno 2
*015 $a0529285$bBIBBI
*019 $bl
*020 $a978-82-521-9684-9$bh.$cNkr 149.00
*08201$a305.2352088297$zh$223/nor
*090 $c305.235$dA
*100 0$aAli, Sumaya Jirde$d1997-$jsomal.
*24510$aIkkje ver redd sånne som meg$cSumaya Jirde Ali
*260 $aOslo$bSamlaget$c2018
*300 $a91 s.
*440 0$aNorsk røyndom
*500 $aSerieangivelsen er hentet fra ekstern kilde
*520 $aSumaya Jirde Ali har markert seg som ei av dei fremste, fleirkulturelle unge stemmene i den offentlege debatten dei seinaste åra. I 2017 gav ho ut diktsamlinga 'Kvinner som hater menn'. Med utspring i samtalar mellom Jirde Ali og Suha Alhajeed, som kom til Noreg som syrisk flyktning, kjem no 'Ikkje ver redd for sånne som meg'. Her tematiserer Jirde Ali utanforskap, framandfrykt og å stadig vekk måtte svare for si eiga menneskelegdom, kvifor ein vel å bera hijab, og korleis det kjennast å stadig bli bede om å ta avstand frå terroråtak. Samstundes får me òg høyre Jirde Alis strategiar for å makte å stå i storma, utan å miste motet. Boka er ein del av serien Norsk røyndom. Omtalen er utarbeidd av BS.
*532 $aKulturfond
*546 $aNynorsk tekst
*600 2$aAli, Sumaya Jirde$d1997-$jn.$1305.2352088297$2BS$9nor
*650 1$aMuslimske jenter$zNorge$1305.2352088297$2BS$9nob
*650 1$aMuslimske jenter$zNoreg$1305.2352088297$2BS$9nno
*655 2$aEssay$2BS$9nor
*655 2$aBiografisk$2BS$9nor
*900 0$aJirde Ali, Sumaya$zAli, Sumaya Jirde$9nor
^
Det finst ingen bokmeldingar for denne boka.
Klikk her For å bli den første til å gje di meining

«Det er først no, som tjueåring, eg forstår kor knusande 22. juli var for meg. For identiteten min. Eg var tretten år, og eg slapp ikkje unna det politiske. Eg bar det med heile meg.» Sumaya Jirde Ali kom til Bodø som barn og blei behandla som alle andre, ho kjende at ho høyrde til. I boka fortel ho om dei bekymringslause dagane i barndommen. Ho fortel om sjokket då ho fekk høyre om attentatet i Oslo 22. juli 2011, og kva det gjorde med synet hennar på eigen identitet og tilhøyrsel. Ho skildrar kjensla av skam og sjølvforakt, av å bli umenneskeleggjort, og lengselen etter å høyre til. Vi får også innblikk i kva ho gjer for å motverke hat, halde oppe motet og stå for det ho meiner.

Send til
Eks. namnStatusForfallsdatoHører tilHylle
Ex4Tilgjengeleg Modalen folkebibliotek305.235 A