Mikromarc websøk

   
Den Moglege sjølvoverskridinga: norskfaget som danningsfag
Hugselista er tom
Vis
Tittel
 • Den Moglege sjølvoverskridinga: norskfaget som danningsfag
Medansvarleg
Språk
 • Språk: Flerspråklig
Hylle
 • 372.6044 Spes.saml
Klassifikasjon
Emne
År
 • 2014
Noter
 • Har bibliografi, noter
ISBN
 • 978-82-7935-366-9
Tilgjengelege
 • 0/1
Lånarar på venteliste
 • 0 (0)
*00000863pam 22002291 4500
*001159284
*008           a     00mul 2
*015 $a0531884$bBIBBI
*019 $bl
*020 $a978-82-7935-366-9$bh.$cNkr 345.00
*08201$a372.6044$zh$223/nor
*090 $a372.6044 Spes.saml
*24514$aDen Moglege sjølvoverskridinga$bnorskfaget som danningsfag$cSveinung Nordstoga, Kisten Linnea Kruse (red.)$wMoglege sjølvoverskridinga
*260 $aOslo$bAbstrakt$ccop. 2014
*300 $a219 s.$bkol. ill.
*505 $aHar bibliografi, noter
*546 $aTekst på bokmål og nynorsk
*650 1$aNorsk språk$xUndervisning$0før- og barneskolen$1372.6044$2BS$9nor
*650 2$aDannelse$0pedagogikk$1370.11$2BS$9nob
*650 2$aDanning$0pedagogikk$1370.11$2BS$9nno
*700 0$aNordstoga, Sveinung$d1954-$ered.$jn.
*700 0$aKruse, Kirsten Linnea$d1972-$ered.$jn.
^
Det finst ingen bokmeldingar for denne boka.
Klikk her For å bli den første til å gje di meining

Denne artikkelsamlinga freistar å problematisere den ferdigheitstenkinga som langt på veg pregar norskfaget i skulen dag. Forfattarane utforskar danningsomgrepet, og framhevar at nettopp dette kan vere med på å danne ei motvekt mot for mykje målstyring og instrumentalisme i skulekvardagen. Artiklane tek for seg emne som bruk av tekstar frå norrøn tid og korleis det framande kan ha i seg eit stort fagdidaktisk potensiale, korleis disiplinen talemål kan fungere som fagdidaktisk kategori og danningsfenomen, kva som skjer i møtet mellom multimodale og litterære tekstar, korleis rammene er for val av litteratur i klasserommet og danningsomgrepet si historie i norskfaget. Sjølvoverskridinga utgjer ei overbygning for dei ulike bidraga, og eit kritisk blikk på fenomenet danning går som ein raud tråd gjennom heile artikkelsamlinga. Forfattarane har som ambisjon å teoretisere over og tenkje prinsipielt på norsk fagdidaktikk, og opningsartikkelen drøftar spesielt nokre viktige retningslinjer for norskfagleg arbeid i klasserommet. Artiklane er eit viktig bidrag til ein norskdidaktisk debatt, og rettar seg mot den allment interesserte lesaren. Sveinung Nordstoga er dosent, Kirsten Linnea Kruse er høgskolelektor og stipendiat, Petter Bjellås er høgskolelektor, Kjærsti Skjeldal er høgskolelektor og Bernt Øyvind Thorvaldsen er førsteamanuensis, alle ved Institutt for lærerutdanningsfag, Høgskolen i Telemark.

Send til
Eks. namnStatusForfallsdatoHører tilHylle
Ex1Utlånt14.04.2020Masfjorden folkebibliotek372.6044