Mikromarc websøk

   
Språkmøte: innføring i sosiolingvistikk
Hugselista er tom
Vis
Tittel
 • Språkmøte: innføring i sosiolingvistikk
Medansvarleg
Språk
 • Språk: Flerspråklig
Hylle
 • 306.44 Spes.saml
Klassifikasjon
Emne
År
 • 2017
Noter
 • 1. utg.: 2003 Har bibliografi, data om bidragsyterne, innholdsfortegnelse, register
ISBN
 • 978-82-02-28344-5
Tilgjengelege
 • 0/1
Lånarar på venteliste
 • 2 (0)
*00000772nam 22002411 4500
*001159283
*008           a     00mul 2
*015 $a0221441$bBIBBI
*019 $bl
*020 $a978-82-02-28344-5$bh.$cNkr 365.00
*041 $annonob
*08231$a306.44$zh$25
*090 $a306.44 Spes.saml
*24500$aSpråkmøte$binnføring i sosiolingvistikk$cBrit Mæhlum ... [et al.]
*250 $a2. utg.
*260 $a[Oslo]$bCappelen Akademisk$c2017
*300 $a264 s.$bill.
*503 $a1. utg.: 2003
*505 $aHar bibliografi, data om bidragsyterne, innholdsfortegnelse, register
*546 $aTekst på bokmål og nynorsk
*650 1$aSpråksosiologi$1306.44$2BS$2BS$9nor
*700 0$aMæhlum, Brit$d1957-$emedarb.$jn.
*950 0$aSosiolingvistikk$zSpråksosiologi$9nor
^
Det finst ingen bokmeldingar for denne boka.
Klikk her For å bli den første til å gje di meining

Sosiolingvistikk er ei grein av språkvitskapen som tek utgangspunkt i språkvariasjonen i samfunnet. Ulike språk og ulike språklege variantar møtest heile tida både i det enkelte individet, i lokalmiljøet og i det større fellesskapet. I slike møte ser ein korleis språkleg variasjon er knytt tett til dei sosiale, kulturelle, psykologiske og samfunnspolitiske tilhøva i kvardagen vår. Denne boka gjev ei innhaldsrik og grunnleggjande innføring i sosiolingvistikk basert på norske tilhøve. Forfattarane legg vekt på mellom anna språkleg endring, dialektar, fleirspråklegheit og den særeigne norske skriftspråksituasjonen, og dei gjev mange viktige døme frå norske undersøkingar. Språkmøte er aktuell for alle som er opptekne av og vil vete meir om språkvariasjon og om norsk språk, til dømes studentar i norsk, nordisk, lingvistikk, språkkontakt og migrasjonspedagogikk. Forfattarane er framståande språkforskarar frå NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. I Språkmøte blir mellom anna desse emna drøfta: talevariasjon, dialektar og fleirspråklegheit skriftvariasjon språkendring språk og identitet sosiolingvistisk metode

 • 7
 • 1I
 • 15
 • 35
 • 47
 • 73
 • 89
 • 105
 • 127
 • 149
 • 167
 • 195
 • 221
 • 241
 • 255
 • 264
Send til
Eks. namnStatusForfallsdatoHører tilHylle
Ex1På reservert-hylla Masfjorden folkebibliotek306.44 Spes.saml