Mikromarc websøk

   
En Barnehage for alle
Hugselista er tom
Vis
Tittel
 • En Barnehage for alle
Medansvarleg
Språk
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Hylle
 • 371.9 Spes.saml
Klassifikasjon
Emne
År
 • 2014
Noter
 • I samfunnet vårt er idealet en barnehage med rom for alle, hvor barn med ulike forutsetninger og behov skal ha et likeverdig tilbud. Mangfoldet blant barna forutsetter høy kvalitet på barnehagetilbudet, noe som i stor grad beror på et godt kvalifisert personale. Denne boken er inndelt i fire hoveddeler. I første del gis et historisk tilbakeblikk på tiltak for barn med særskilte behov, og en omtale av dagens barnehage med idealet om rom for alle med inkludering som overordnet målsetting. I den andre delen står ansvar og arbeidsoppgaver for familien og det profesjonelle hjelpeapparatet i sentrum. Den tredje delen har fokus på barn som av ulike grunner har behov for særskilt hjelp og støtte i barnehagen. Del fire omhandler innhold og arbeidsmåter i en inkluderende barnehage. Boken retter seg mot studenter i førskoleutdanningen og ansatte i barnehager, helsestasjoner, barnevern og PP-tjeneste. 1. utg. 2002 Har bibliografi, data om bidragsyterne, innholdsfortegnelse, noter
ISBN
 • 978-82-15-02401-1
Tilgjengelege
 • 0/1
Lånarar på venteliste
 • 0 (0)
*00001680nam 22002531 4500
*001159116
*008           a     00nob 2
*015 $a0415908$bBIBBI
*019 $bl
*020 $a978-82-15-02401-1$bh.$cNkr 449.00
*08231$a371.9$zh$25
*08231$a372.21$25
*090 $a371.9 Spes.saml
*24503$aEn Barnehage for alle$cPalma Sjøvik (red.)$wBarnehage for alle
*250 $a3. utg.
*260 $aOslo$bUniversitetsforl.$ccop. 2014
*300 $a379 s.
*503 $a1. utg. 2002
*505 $aHar bibliografi, data om bidragsyterne, innholdsfortegnelse, noter
*520 $aI samfunnet vårt er idealet en barnehage med rom for alle, hvor barn med ulike forutsetninger og behov skal ha et likeverdig tilbud. Mangfoldet blant barna forutsetter høy kvalitet på barnehagetilbudet, noe som i stor grad beror på et godt kvalifisert personale. Denne boken er inndelt i fire hoveddeler. I første del gis et historisk tilbakeblikk på tiltak for barn med særskilte behov, og en omtale av dagens barnehage med idealet om rom for alle med inkludering som overordnet målsetting. I den andre delen står ansvar og arbeidsoppgaver for familien og det profesjonelle hjelpeapparatet i sentrum. Den tredje delen har fokus på barn som av ulike grunner har behov for særskilt hjelp og støtte i barnehagen. Del fire omhandler innhold og arbeidsmåter i en inkluderende barnehage. Boken retter seg mot studenter i førskoleutdanningen og ansatte i barnehager, helsestasjoner, barnevern og PP-tjeneste.
*650 1$aSpesialpedagogikk$1371.9$2BS$2BS$9nor
*650 2$aBarnehager$1372.21$2BS$2BS$9nob
*650 2$aBarnehagar$1372.21$2BS$2BS$9nno
*700 0$aSjøvik, Palma$d1932-$ered.$jn.
^
Det finst ingen bokmeldingar for denne boka.
Klikk her For å bli den første til å gje di meining

Palma Sjøvik har sammen med flere bidragsytere skrevet om den inkluderende barnehagen med fokus på ulike funksjonsnedsettelser og et særlig blikk på utfordringer knyttet til språk- og samspill. Barnehagen skal være et inkluderende fellesskap hvor hvert enkelt barn blir sett på som en unik og viktig personlighet. Mangfoldet blant barna forutsetter god kvalitet på barnehagetilbudet, noe som i stor grad beror på et godt kvalifisert personale. Barnehagelærerne skal gjennom utdanningen tilegne seg solid kunnskap om tilrettelegging for barn med spesielle behov i barnehagen. Boka tar bl.a. opp temaer som barn i sorg og krise, resiliense som tilnærming, det offentlige hjelpeapparat, foreldresamarbeid, bruk av lekemateriale, musikk i spesialpedagogisk arbeid, m.m. Den nye utgaven er grundig gjennomarbeidet og oppdatert i henhold til nye lover og forskrifter. Boka har bl.a. et nytt kapittel om den retten til medvirkning som barn med spesielle behov har. Boka retter seg hovedsakelig mot studenter i barnehagelærerutdanningen og ansatte i barnehager, helsestasjoner, barnevern og pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Send til
Eks. namnStatusForfallsdatoHører tilHylle
Ex1Utlånt09.06.2020Masfjorden folkebibliotek371.9 Spes.saml