Mikromarc websøk

   
Vera ein annan stad: roman
Hugselista er tom
Vis
Forfattar
Tittel
 • Vera ein annan stad: roman
Språk
 • Språk: Norsk (Nynorsk)
Emne
År
 • 2018
Noter
 • Vilde skal arbeide som del av eit ernæringsteam i eit afrikansk land, ved ein feltklinikk. Perioden og området er prega av stor armod, svelt og konflikt. Dagleg må Vilde lære seg å arbeide med menneske som er utsvelta, sjuke og skadde av krig. Samstundes tenkjer ho på det vanskelege kjærleiksforholdet som ventar heime i Noreg. Misforholda mellom si eiga og andre si ulykke, det permanente og det mellombelse i situasjonane deira, og det fattige og det privilegerte, settast i spill i denne romanen. Omtalen er utarbeidd av BS.
ISBN
 • 978-82-521-9574-3
Tilgjengelege
 • 1/1
Lånarar på venteliste
 • 0 (0)
*000   pam     1
*001151272
*008           a     10nno 2
*015 $a0531199$bBIBBI
*019 $bl$dR
*020 $a978-82-521-9574-3$bib.$cNkr 349.00
*100 0$aSelstø, Annlaug$d1980-$jn.
*24510$aVera ein annan stad$broman$cAnnlaug Selstø
*260 $aOslo$bSamlaget$c2018
*300 $a204 s.
*520 $aVilde skal arbeide som del av eit ernæringsteam i eit afrikansk land, ved ein feltklinikk. Perioden og området er prega av stor armod, svelt og konflikt. Dagleg må Vilde lære seg å arbeide med menneske som er utsvelta, sjuke og skadde av krig. Samstundes tenkjer ho på det vanskelege kjærleiksforholdet som ventar heime i Noreg. Misforholda mellom si eiga og andre si ulykke, det permanente og det mellombelse i situasjonane deira, og det fattige og det privilegerte, settast i spill i denne romanen. Omtalen er utarbeidd av BS.
*532 $aKulturfond
*546 $aNynorsk tekst
*650 2$aHumanitær bistand$1361.26$2BS$491559$9nor
*650 2$aFattigdom$1362.5$2BS$44164$9nor
*650 2$aKulturmøte$1303.482$2BS$411631$9nor
*650 2$aKjærlighetssorg$1152.41$2BS$483093$9nob
*650 2$aKjærleikssorg$1152.41$2BS$483093$9nno
*651 2$aSør-Sudan$1962.9$2BS$417942$9nor
*655 2$aRoman$2BS$4653$9nor
*950 0$aHumanitært hjelpearbeid$zHumanitær bistand$9nor
*950 0$aHjelpearbeid$zHumanitær bistand$0internasjonal bistand$9nor
*950 0$aInternasjonal bistand$zHumanitær bistand$0internasjonal bistand$9nor
*950 0$aKulturkollisjon$zKulturmøte$9nor
*950 0$aMøte mellom kulturer$zKulturmøte$9nob
*950 0$aKulturkonflikt$zKulturmøte$9nor
*950 0$aMøte mellom kulturar$zKulturmøte$9nno
^
Det finst ingen bokmeldingar for denne boka.
Klikk her For å bli den første til å gje di meining

Om å reise langt bort for å akseptere noko nært. Does your country have a food-drop-zone? spør Bol. Eg ser på han for å sjå om han tullar. Bol som ofte snakkar om alt han høyrer på BBC, om Obama og Merkel og Putin og Netanyahu. Han veit visst ingenting om mitt liv heime. No, svarar eg tamt. So where do you get your food from then, spør Bol. At the grocery store, svarar eg. Vilde er sjukepleiar og på veg ut i bushen ein stad i Afrika for å jobba med underernærte born. Der møter ho lokale kollegaer som ho arbeider tett saman med. Med i bagasjen har ho gode intensjonar. Og ei fersk kjærleikssorg. Vera ein annan stad er ei sterk og truverdig skildring av kvardagen i leiren, av vennskapa som oppstår, og samarbeidet på klinikken, og av det å komme som privilegert arbeidar til ein stad som ligg langt frå vår eiga verd.

Send til
Eks. namnStatusForfallsdatoHører tilHylle
Ex4Tilgjengeleg Strilabiblioteket, Frekhaug