Lindås bibliotek

   
Affekt og kognisjon
Hugselista er tom
Vis
Forfattar
Tittel
 • Affekt og kognisjon
Språk
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Hylle
 • 152.4 N
Klassifikasjon
Emne
År
 • 2019
Noter
 • Denne boken handler om å forstå hvordan mennesker dras mellom ulike hensyn og noen ganger ender med å ta uforståelige beslutninger. Hvorfor lar vi oss noen ganger styre av følelser fremfor fornuft? Hvorfor tar man beslutninger som virker rasjonelle der og da, men ubegripelige for andre, og senere kanskje også for oss selv? Forfatterne viser hvorfor affekt også kan være positivt. Det kan få oss til å huske mer, løse problemer mer effektivt. Man får et innblikk i hvordan man kan regulere affekt. Boken er skrevet for psykologistudenter, men er interessant for lærere, leger, økonomer og alle som vil lære mer om samspillet mellom tanker og følelser. Omtalen er utarbeidet av BS. Har bibliografi, register
ISBN
 • 978-82-15-02891-0
Tilgjengelege
 • 0/0
Lånarar på venteliste
 • 0 (0)
*000   pam     1
*001159777
*008190829        a     00nob 2
*015 $a0569475$bBIBBI
*019 $bl
*020 $a978-82-15-02891-0$bheftet$cNkr 319.00
*08201$a152.4$zh$223/nor
*090 $c152.4$dN
*100 0$aNorman, Elisabeth$d1972-$jn.
*24510$aAffekt og kognisjon$cEliasbeth Norman
*260 $aOslo$bUniversitetsforlaget$c2019
*300 $a263 sider
*505 $aHar bibliografi, register
*520 $aDenne boken handler om å forstå hvordan mennesker dras mellom ulike hensyn og noen ganger ender med å ta uforståelige beslutninger. Hvorfor lar vi oss noen ganger styre av følelser fremfor fornuft? Hvorfor tar man beslutninger som virker rasjonelle der og da, men ubegripelige for andre, og senere kanskje også for oss selv? Forfatterne viser hvorfor affekt også kan være positivt. Det kan få oss til å huske mer, løse problemer mer effektivt. Man får et innblikk i hvordan man kan regulere affekt. Boken er skrevet for psykologistudenter, men er interessant for lærere, leger, økonomer og alle som vil lære mer om samspillet mellom tanker og følelser. Omtalen er utarbeidet av BS.
*650 1$aAffekter$0psykologi$1152.4$2BS$41110155$9nob
*650 1$aAffektar$0psykologi$1152.4$2BS$41110155$9nno
^
Det finst ingen bokmeldingar for denne boka.
Klikk her For å bli den første til å gje di meining

«Affekt og kognisjon» handler om å forstå hvordan mennesker dras mellom ulike hensyn og noen ganger ender opp med å ta beslutninger som kan virke uforståelige. Det handler om å belyse menneskets irrasjonelle sider. Hvordan vi noen ganger kan la oss styre av følelser snarere enn fornuft. Hvordan vi kan ta beslutninger som virker kloke der og da, men som virker ubegripelige for andre, og senere kanskje også for oss selv. Forfatteren viser hvordan affekt kan hjelpe oss til å huske mer, løse problemer mer effektivt og ta bedre beslutninger. Vi får innblikk i hvilken rolle tankene spiller i emosjonelle reaksjoner, og hvordan kognitive mekanismer kan brukes for å regulere affekt. Forfatteren drøfter også temaene bevissthet og intuisjon. Boken er skrevet for psykologistudenter og studenter som tar emner i psykologi, og er relevant for, psykologer, leger, lærere og økonomer. Boken er av verdi for alle som vil lære om samspillet mellom tanker og følelser. Elisabeth Norman (f. 1972) er professor i generell psykologi ved Universitetet i Bergen og UiT Norges Arktiske Universitet, med doktorgrad i kognitiv psykologi. Hun forsker primært på ytterkantbevissthet, intuisjon, metakognitive følelser og andre fenomen som utspiller seg i grenselandet mellom affekt og kognisjon. Norman har siden 2012 undervist i affekt og kognisjon.

Send til