Lindås bibliotek

   
Spesialpedagogikk
Hugselista er tom
Vis
Tittel
 • Spesialpedagogikk
Medansvarleg
Språk
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Hylle
 • 371.9 S
Klassifikasjon
Emne
År
 • 2019
Noter
 • Utgitt første gang: Oslo : Cappelen akademisk, 2001 Har bibliografi, data om bidragsyterne, noter, register
ISBN
 • 978-82-02-59205-9
Tilgjengelege
 • 0/0
Lånarar på venteliste
 • 0 (0)
*000   pam     1
*001159093
*008190730        a     00nob 2
*015 $a0567291$bBIBBI
*019 $bl
*020 $a978-82-02-59205-9$bheftet$cNkr 749.00
*08201$a371.9$zh$223/nor
*090 $c371.9$dS
*24500$aSpesialpedagogikk$cEdvard Befring, Kari-Anne B. Næss og Reidun Tangen (red.)
*250 $a6. utgave
*260 $aOslo$bCappelen Damm akademisk$c2019
*300 $a715 sider$billustrasjoner
*503 $aUtgitt første gang: Oslo : Cappelen akademisk, 2001
*505 $aHar bibliografi, data om bidragsyterne, noter, register
*650 1$aSpesialpedagogikk$1371.9$2BS$41117700$9nor
*700 0$aBefring, Edvard$d1936-$ered.$jn.
*700 0$aNæss, Kari-Anne Bottegaard$d1971-$ered.$jn.
*700 0$aTangen, Reidun$d1946-$ered.$jn.
*900 0$aBottegaard Næss, Kari-Anne$zNæss, Kari-Anne Bottegaard$9nor
^
Det finst ingen bokmeldingar for denne boka.
Klikk her For å bli den første til å gje di meining

Denne 6. utgaven av Spesialpedagogikk gir oppdatert innsikt i det spesialpedagogiske fagfeltet og presenterer spesialpedagogikkens oppgaver, utfordringer og muligheter. Det er lagt vekt på å belyse betydningen av spesialpedagogisk kompetanse for å imøtekomme behov og realisere rettighetene til barn og unge med ulike funksjonshemminger og vansker. Faglige forståelsesmåter, erfarings- og forskningsresultater står sentralt. Boka er inndelt i fire hoveddeler. I første del presenteres grunntrekk ved spesialpedagogikkens identitet med vekt på faglige perspektiver, etikk, opplæringsrettigheter, historiske grunntrekk og spesialpedagogisk kompetanseutvikling. I andre del presenteres spesialpedagogiske basisoppgaver med kartlegging, forebygging, den spesialpedagogiske tiltakskjeden og rådgivning. Den tredje og mest omfattende delen gjør rede for spesialpedagogisk opplæring, støtte- og hjelpetiltak for barn og unge med ulike funksjonshemminger, samt for barn og unge med ekstraordinært læringspotensial. Fjerde del presenterer spesialpedagogiske utfordringer, oppgaver og muligheter i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Alle kapitler i boka utgjør en selvstendig helhet og kan leses uavhengig av hverandre. Boka retter seg primært til studenter i bachelor- og masterstudenter i spesialpedagogikk og studenter i lærerutdanningene, men egner seg også i pedagogikk-, sosial- og helsefagutdanningene. De 41 forfatterne er alle rekruttert fra de fremste studie- og forskningsmiljøene i Norge.

Send til