Lindås bibliotek

   
Kulturforskjeller i praksis: perspektiver på det flerkulturelle Norge
Hugselista er tom
Vis
Forfattar
Tittel
 • Kulturforskjeller i praksis: perspektiver på det flerkulturelle Norge
Medansvarleg
Språk
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Hylle
 • 303.482481 E
Klassifikasjon
Emne
År
 • 2014
Noter
 • Forfatterne gir i denne boken en bredt anlagt presentasjon av det flerkulturelle Norge. Temaene spenner fra kultur, etnisitet, minoritetsspørsmål og tverrkulturell kommunikasjon til konkrete diskusjoner om innvandrernes forhold til skole, helsevesen og myndigheter. Forfatterne beskriver kulturmøter på en levende måte, og bidrar samtidig til en forståelse av årsakene til at vi har fått et flerkulturelt samfunn. Boken er skrevet med tanke på studenter og lærere ved forskjellige høgskoler, helsepersonell, sosionomer og andre interesserte. Denne utgaven er gjennomarbeidet på nytt og ajourført med hensyn til aktuelle temaer, eksempler, tallmateriale og litteratur. 1. utg. 1994 Har bibliografi, innholdsfortegnelse, internettadresser, register
ISBN
 • 978-82-05-41223-1
Tilgjengelege
 • 1/1
Lånarar på venteliste
 • 0 (0)
*00001700nam 22002771 4500
*001158518
*008           a     00nob 2
*015 $a0266374$bBIBBI
*019 $bl
*020 $a978-82-05-41223-1$bh.$cNkr 415.00
*08231$a303.482481$zh$25
*090 $c303.482481$dE
*100 0$aEriksen, Thomas Hylland$d1962-$jn.
*24510$aKulturforskjeller i praksis$bperspektiver på det flerkulturelle Norge$cThomas Hylland Eriksen, Torunn Arntsen Sajjad
*250 $a5. utg., 3. oppl.
*260 $aOslo$bGyldendal akademisk$c2014
*300 $a276 s.$bill.
*503 $a1. utg. 1994
*505 $aHar bibliografi, innholdsfortegnelse, internettadresser, register
*520 $aForfatterne gir i denne boken en bredt anlagt presentasjon av det flerkulturelle Norge. Temaene spenner fra kultur, etnisitet, minoritetsspørsmål og tverrkulturell kommunikasjon til konkrete diskusjoner om innvandrernes forhold til skole, helsevesen og myndigheter. Forfatterne beskriver kulturmøter på en levende måte, og bidrar samtidig til en forståelse av årsakene til at vi har fått et flerkulturelt samfunn. Boken er skrevet med tanke på studenter og lærere ved forskjellige høgskoler, helsepersonell, sosionomer og andre interesserte. Denne utgaven er gjennomarbeidet på nytt og ajourført med hensyn til aktuelle temaer, eksempler, tallmateriale og litteratur.
*650 1$aKulturmøte$zNorge$2BS$2BS$9nob
*650 1$aKulturmøte$zNoreg$2BS$2BS$9nno
*700 0$aSajjad, Torunn Arntsen$d1959-$emedforf.$jn.
*900 0$aHylland Eriksen, Thomas$zEriksen, Thomas Hylland$9nor
*900 0$aSørheim, Torunn Arntsen$zSajjad, Torunn Arntsen$9nor
*900 0$aArntsen Sajjad, Torunn$zSajjad, Torunn Arntsen$9nor
^
Det finst ingen bokmeldingar for denne boka.
Klikk her For å bli den første til å gje di meining

Hva er er etnisitet og nasjonalisme? Hvordan kan myndigheter, skole og helsevesen kommunisere bedre med innvandrere? Hva betyr familien for innvandrerer og hvordan oppfattes helse og sykdom? Hvor går grensen for toleranse overfor kulturelle minoriteter? Hvordan kan likeverd mellom innvandrere og nordmenn oppnås?Dette er noen av spørsmålene som tas opp, og temaene spenner fra kultur, etnisitet, minoritetsspørsmål og tverrkulturell kommunikasjon til konkrete diskusjoner om innvandrernes forhold til skole, helsevesen og myndigheter. Tilsynelatende greie begreper som kultur, etnisitet, nasjon, minoritet og identitet viser seg å være kompliserte når man skraper litt i dem, og forfatternes budskap er at det er nødvendig å problematisere begrepene vi tenker med for å unngå fordommer og vanetenking.Boken er skrevet med tanke på studenter og lærere ved forskjellige høgskoler, helsepersonell, sosionomer, barnevernpedagoger, flyktningskonsulenter, politi, tollere, journalister og andre som er nysgjerrige på hvilken betydning kulturforskjeller kan ha i samfunnet, og som ønsker hjelp til å manøvrere seg over kulturkløftene. Denne 5.utgaven er gjennomarbeidet på nytt og ajourført med hensyn til aktuelle temaer, eksempler, tallmateriale og litteratur.

 • 13
 • 19
  • 20
  • 22
  • 23
  • 24
  • 27
  • 29
 • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 38
  • 40
  • 41
  • 43
  • 44
  • 45
  • 47
 • 51
  • 51
  • 52
  • 54
  • 55
  • 58
  • 60
  • 61
  • 63
 • 67
  • 67
  • 70
  • 72
  • 73
 • 77
  • 77
  • 78
  • 80
  • 81
  • 83
  • 85
  • 87
 • 91
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 101
  • 102
  • 104
  • 105
  • 106
 • 109
  • 109
  • 111
  • 111
  • 113
  • 115
  • 117
  • 119
 • 123
  • 124
  • 125
  • 127
  • 128
  • 129
  • 131
  • 133
 • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 142
  • 144
  • 145
 • 149
  • 150
  • 150
  • 151
  • 153
  • 154
  • 155
  • 159
  • 160
 • 165
  • 165
  • 168
  • 170
  • 173
  • 174
  • 177
 • 183
  • 184
  • 187
  • 188
  • 189
  • 191
  • 192
  • 192
  • 193
 • 197
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 200
  • 202
  • 204
  • 205
  • 208
 • 215
  • 215
  • 216
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 226
  • 227
  • 228
  • 228
  • 229
  • 231
 • 235
  • 235
  • 236
  • 238
  • 239
  • 240
  • 242
 • 247
  • 247
  • 248
  • 250
  • 252
  • 254
  • 256
  • 257
 • 261
  • 263
 • 267
 • 273
Send til
Eks. namnStatusForfallsdatoHører tilHylle
Ex1Tilgjengeleg Lindås bibliotek303.482481 E