Lindås bibliotek

   
Norges fiskeri- og kysthistorie. Bind V. Over den leiken ville han rå : norsk havbruksnærings historie
Hugselista er tom
Vis
Tittel
 • Norges fiskeri- og kysthistorie. Bind V. Over den leiken ville han rå : norsk havbruksnærings historie
Medansvarleg
Språk
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Hylle
 • q338.372709481 N
Klassifikasjon
Emne
År
 • 2014
Noter
 • Har bibliografi, data om bidragsyterne, innholdsfortegnelse, noter, register
ISBN
 • 978-82-321-0428-4
Tilgjengelege
 • 1/1
Lånarar på venteliste
 • 0 (0)
*00000962nam 22002531 4500
*001158430
*008           a     00nob 2
*015 $a0413710$bBIBBI
*019 $bl
*020 $a978-82-321-0428-4$bib.
*08231$a338.372709481$zh$25
*08231$a639.8$25
*090 $bq$c338.372709481$dN
*24500$aNorges fiskeri- og kysthistorie$c[Edgar Hovland ... [et al.]]$nBind V$pOver den leiken ville han rå : norsk havbruksnærings historie
*260 $aBergen$bFagbokforl.$ccop. 2014
*300 $a467 s.$bkol. ill., kart
*505 $aHar bibliografi, data om bidragsyterne, innholdsfortegnelse, noter, register
*573 $aKatalogisert etter omslaget
*650 1$aFiskerinæring$zNorge$1338.3/72709481$2BS$2BS$9nob
*650 1$aFiskerinæring$zNoreg$1338.3/72709481$2BS$2BS$9nno
*650 2$aAkvakultur$2BS$2BS$9nor
*700 0$aHovland, Edgar$d1938-$emedarb.$jn.
*950 0$aHavbruk$zAkvakultur$9nor
*950 0$aHavkultur$zAkvakultur$9nor
^
Det finst ingen bokmeldingar for denne boka.
Klikk her For å bli den første til å gje di meining

Bind V, Over den leiken ville han rå - Norsk havbruksnærings historie, er viet den spektakulære fremveksten og utviklingen av havbruksnæringen fra de første famlende forsøk til etableringen av et skreddersydd konsept for Kyst-Norges topografi og klima for oppdrett av atlantisk laks: merder i sjø. Grunnlaget var lagt for Norge som verdensledende produsent av både oppdrettslaks og oppdrettsteknologi. Verdiskapingen i lakseoppdrett her til lands er i dag klart større enn i de tradisjonelle fiskeriene. I så måte har havbruket inntatt styrehuset i Sjømat-Norge. Norges fiskeri- og kysthistorie er den første nasjonale, helhetlige fiskerihistorien som er skrevet.

Send til
Eks. namnStatusForfallsdatoHører tilHylle
Ex1Tilgjengeleg Lindås bibliotekq338.372709481 N