Lindås bibliotek

   
 
Venner: ti store bøker baserte på barnekonvensjonen
Hugselista er tom
Vis
Forfattar
Tittel
 • Venner: ti store bøker baserte på barnekonvensjonen
Medansvarleg
Språk
 • Språk: Norsk (Nynorsk)
Hylle
 • bl/a q
Klassifikasjon
Emne
År
 • 2014
Noter
 • Dette er ein serie med ti store bøker basert på FNs Barnekonvensjon. Kanin og Piggsvin og dei andre vennene opplever ting dei fleste kan kjenne att frå sin eigen kvardag, hjemme og i barnehagen. Opplevingane blir kopla til Barnekonvensjonen og sett frå eit barneperspektiv. Dei ti heftene er samla i ei mappe og inneheld bøkene: Like mykje verd, Ein stad for seg sjølv, Få helsehjelp, Seie si meining, Eit eige namn, Ete mat, Til barnets beste, Gå på skule, Kjenne tryggleik, Leike, kvile og fritid. Ei rettleiing med forslag til spørsmål om kvar enkelt av dei ti vennebøkene følgjer med. Bøkene er med på å øke barns kunnskap om og forståing for eigne rettigheitar, og verdien av toleranse og respekt for andre. Billedbøker for førskolebarn. Inneheld 10 ulike hefter
ISBN
 • 978-82-492-1729-8
Tilgjengelege
 • 7/8
Lånarar på venteliste
 • 0 (0)
*000   nam     1
*001127466
*008           j     10nno 2
*015 $a0393704$bBIBBI
*019 $aa$bl$dB$etd
*020 $a978-82-492-1729-8$bh.$cNkr 429.00
*035 $a0393704
*041 $hswe
*08231$a323.3$25
*08231$a341.481$25
*090 $bbl/a q
*09900$c0343.20$d150707$gNOK$mLFHB$pEAA$u140516$xH
*100 0$aPalm, Linda$jsv.
*24510$aVenner$bti store bøker baserte på barnekonvensjonen$cLinda Palm, Lisa Sollenberg ; [omsett til norsk av: Hilde Aas Rønningen ; omsett til nynorsk av: Ole Jan Borgund]
*250 $aNynorsk[utg.]
*260 $aOslo$bGan Aschehoug$c2014
*300 $a10 b.$bkol. ill.$ci mappe
*505 $aInneheld 10 ulike hefter
*520 $aDette er ein serie med ti store bøker basert på FNs Barnekonvensjon. Kanin og Piggsvin og dei andre vennene opplever ting dei fleste kan kjenne att frå sin eigen kvardag, hjemme og i barnehagen. Opplevingane blir kopla til Barnekonvensjonen og sett frå eit barneperspektiv. Dei ti heftene er samla i ei mappe og inneheld bøkene: Like mykje verd, Ein stad for seg sjølv, Få helsehjelp, Seie si meining, Eit eige namn, Ete mat, Til barnets beste, Gå på skule, Kjenne tryggleik, Leike, kvile og fritid. Ei rettleiing med forslag til spørsmål om kvar enkelt av dei ti vennebøkene følgjer med. Bøkene er med på å øke barns kunnskap om og forståing for eigne rettigheitar, og verdien av toleranse og respekt for andre. Billedbøker for førskolebarn.
*521 $aGod, leselig skrift
*546 $aNynorsk tekst
*573 $aKatalogisert etter omslaget
*630 2$aBarnekonvensjonen$xBilledbøker$1341.481$2BS$9nob
*630 2$aBarnekonvensjonen$xBiletbøker$1341.481$2BS$9nno
*650 2$aBarnets rettigheter$xBilledbøker$1323.3$2BS$9nob
*650 2$aBarnets rettar$xBiletbøker$1323.3$2BS$9nno
*700 0$aSollenberg, Lisa$eillustr.$jsv.
*700 0$aBorgund, Ole Jan$d1960-$eovers.$jn.
*700 0$aRønningen, Hilde Aas$d1967-$eovers.$jn.
*74002$aLike mykje verd
*74002$aTil barnets beste
*74002$aKjenne tryggleik
*74002$aEte mat
*74002$aEit eige namn
*74002$aSeie si meining
*74002$aEin stad for seg sjølv
*74002$aFå helsehjelp
*74002$aGå på skule
*74002$aLeik, kvile og fritid
*900 0$aAas Rønningen, Hilde$zRønningen, Hilde Aas$9nor
^
Det finst ingen bokmeldingar for denne boka.
Klikk her For å bli den første til å gje di meining

Venner - ti store vennebøker er nye fortellinger om Kanin og Pinnsvin, hjemme og i barnehagen Denne gangen er temaene hentet fra FNs Barnekonvensjon, og synliggjør denne fra et barneperspektiv. De små fortellingene er med å øke barnas kunnskap om og forståelse for egne rettigheter, og gir eksempler på verdien av toleranse og respekt for andre mennesker. Bøkene er rikt illustrert og egner seg godt til høytlesing og kan følges opp av samtaler og videre aktivitet i barnegruppen. Venner - ti store vennebøker, selges samlet i en mappe med en pedagogisk veiledning.

Send til
Eks. namnStatusForfallsdatoHører tilHylle
Ex1Tilgjengeleg Lindås bibliotekLesefrø-prosjektet bl/a
Ex2Tilgjengeleg Lindås bibliotekLesefrø-prosjektet bl/a
Ex4Tilgjengeleg Lindås bibliotekLesefrø-prosjektet bl/a
Ex5Tilgjengeleg Lindås bibliotekLesefrø-prosjektet bl/a
Ex6Tilgjengeleg Lindås bibliotekLesefrø-prosjektet bl/a
Ex8Tilgjengeleg Lindås bibliotekLesefrø-prosjektet bl/a
Ex9Tilgjengeleg Lindås bibliotekLesefrø-prosjektet bl/a
Ex10Purring sendt02.09.2019Lindås bibliotek bl/a