Lindås bibliotek

   
Min vei: norskopplæring på Internett. Veien inn
Hugselista er tom
Vis
Tittel
 • Min vei: norskopplæring på Internett. Veien inn
Språk
 • Språk: Flerspråklig
Hylle
 • Nettressurs439.82824 M
Klassifikasjon
Emne
År
 • 2009
Noter
 • Valfritt brukarnivå. Pin-kode i biblioteket sin informasjonsskranke. Tilgang til digitale ordbøker på arabisk, engelsk, kurdisk, persisk, somali, tamil, tigrinja, tyrkisk og urdu Nytt cover på Lindås sine eksemplar frå mars 2018. Endra namn til Veien inn.
Tilgjengelege
 • 0/0
Lånarar på venteliste
 • 0 (0)
*00000734nmm 22001691
*00178334
*007c 
*008100312s2009      a      mul 9
*035 $a000096562
*08232$a439.82824$zh$25
*090 $bNettressurs$c439.82824$dM
*24500$aMin vei$bnorskopplæring på Internett$pVeien inn
*256 $aData.Internett
*260 $a[Bergen]$bGrieg Multimedia$c[2009]
*300 $anettdokument$ceske$ebrukarrettleiing
*500 $aValfritt brukarnivå. Pin-kode i biblioteket sin informasjonsskranke. Tilgang til digitale ordbøker på arabisk, engelsk, kurdisk, persisk, somali, tamil, tigrinja, tyrkisk og urdu
*500 $aNytt cover på Lindås sine eksemplar frå mars 2018. Endra namn til Veien inn.
*650 $aNorsk språk$xSpråkkurs$xFor Framandspråklege$1439.82824
*740 $aVeien inn A1-C1
*856 $uhttps://eportal.fagbokforlaget.no
^
Det finst ingen bokmeldingar for denne boka.
Klikk her For å bli den første til å gje di meining
Vis
Send til