Lindås bibliotek

   
Relasjonsarbeid og kommunikasjon
Hugselista er tom
Vis
Forfattar
Tittel
 • Relasjonsarbeid og kommunikasjon
Språk
 • Språk: Norsk
Hylle
 • 302.2 W
Klassifikasjon
Emne
År
 • 1997
Noter
 • Bibliografi: s. 180-187
ISBN
 • 82-518-3501-1
Tilgjengelege
 • 0/0
Lånarar på venteliste
 • 0 (0)
*00000536nam 22001691
*00145601
*008    19971997    a   a  00nor 2
*015 $a0086528$bBIBBI
*020 $a82-518-3501-1$bh.
*035 $a000057863
*08231$a302.2
*090 $c302.2$dW
*100 0$aWeihe, Hans-Jørgen Wallin$jn.
*24510$aRelasjonsarbeid og kommunikasjon$cHans-Jørgen Wallin Weihe
*260 $a[Oslo]$bTano Aschehoug$ccop. 1997
*300 $a195 s.$bill.
*505 $aBibliografi: s. 180-187
*650 1$aKommunikasjon$0sosiologi$1302.2
^
Det finst ingen bokmeldingar for denne boka.
Klikk her For å bli den første til å gje di meining

I denne boka gis det en innføring i ulike sider ved kommunikasjon i et samfunn som blir stadig mer flerkulturelt. Kulturforskjeller både i kommunikasjon og virkelighetsforståelse blir belyst. Eksemplene er hentet både fra helse- og sosialarbeideres hverdag og fra andre mellommenneskelige situasjoner. Med fortellinger og poesi. Boka retter seg spesielt mot studenter og yrkesutøvere fra helse- og sosialarbeiderprofesjonene. Har litteraturliste og stikkordregister. Illustrert.

Send til