Lindås bibliotek

   
Problembarna: metoder og manualer i barnehage, skole og barnevern
Hugselista er tom
Vis
Tittel
 • Problembarna: metoder og manualer i barnehage, skole og barnevern
Medansvarleg
Språk
 • Språk: Flerspråklig
Hylle
 • 371.93 P
Klassifikasjon
Emne
År
 • 2019
Noter
 • Har bibliografi, data om bidragsyterne, noter
ISBN
 • 978-82-02-56952-5
Tilgjengelege
 • 0/0
Lånarar på venteliste
 • 0 (0)
*000   pam     1
*001159293
*008190611        a     00mul 2
*015 $a0563760$bBIBBI
*019 $bl
*020 $a978-82-02-56952-5$bheftet$cNkr 469.00
*041 $anobdanswe
*08201$a371.93$zh$223/nor
*090 $c371.93$dP
*24500$aProblembarna$bmetoder og manualer i barnehage, skole og barnevern$cMari Pettersvold og Solveig Østrem (red.)
*250 $a1. utgave
*260 $a[Oslo]$bCappelen Damm akademisk$c2019
*300 $a308 sider$billustrasjoner
*505 $aHar bibliografi, data om bidragsyterne, noter
*546 $aTekst på bokmål, svensk og dansk
*572 $aUndertittel på omslaget: Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern
*650 1$aAtferdsvansker$0spesialpedagogikk$1371.93$2BS$4867$9nob
*650 1$aÅtferdsvanskar$0spesialpedagogikk$1371.93$2BS$4867$9nno
*700 0$aØstrem, Solveig$d1968-$ered.$jn.
*700 0$aPettersvold, Mari$d1965-$ered.$jn.
*74000$aManualer og metoder i barnehage, skole og barnevern
*950 0$aAtferdsproblem$zAtferdsvansker$0spesialundervisning$9nob
*950 0$aÅtferdsproblem$zÅtferdsvanskar$0spesialundervisning$9nno
^
Det finst ingen bokmeldingar for denne boka.
Klikk her For å bli den første til å gje di meining

Omfattende bruk av manualer og programmer griper tungt inn i barn og unges hverdag og i profesjonsutøveres arbeid. Denne antologien retter et kritisk søkelys på noen av programmene og det fenomenet de representerer. Blant spørsmålene som blir belyst i boka, er: Har programmene den påståtte effekten? Hva er programmenes faglige og verdimessige fundament? Har manualer og standardiserte løsninger noen plass i arbeid med barn og unge? Programmene kan forstås som et svar til politikere som etterspør effektive tiltak for å forebygge og løse problemer. Mantraet er at jo tidligere innsatsen settes inn, jo større er sjansen for å hindre for eksempel mobbing, svake skoleresultater, frafall i videregående skole og psykiske lidelser blant barn og ungdom. Det handler også om enorme statlige overføringer og om hvordan økonomiske og personalmessige ressurser kanaliseres i retning programmene. Femten forfattere fra ulike fagfelt bidrar i antologien. Problembarna bør leses av leses av alle som ønsker mer kunnskap om standardiserte metoder som anvendes i barnehage, skole og barnevern.

Send til