Lindås bibliotek

   
Barne- og ungdomspsykologi: typisk og atypisk utvikling
Hugselista er tom
Vis
Forfattar
Tittel
 • Barne- og ungdomspsykologi: typisk og atypisk utvikling
Språk
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Hylle
 • q155 T
Klassifikasjon
Emne
År
 • 2019
Noter
 • Boka er en innføring i menneskets utvikling fra unnfangelse til tidlig voksen alder. Utviklingspsykologiske fenomener blir forklart gjennom biologiske, sosiale og kulturelle perspektiver. Boka gir et bilde av hvordan barn og ungdommer på ulike aldersnivå tenker, føler og handler. Den gir informasjon om sansemessige, fysiske og kognitive funksjonshemminger og belyser konsekvensene disse funksjonshemningene og vanskene kan få på ulike utviklingsområder. Boka regnes som et nytt standardverk i utviklingspsykologien. Grunnlaget boka bygger er internasjonal forskning og den nye kunnskapen som har kommet fram på 2000-tallet. Den inneholder alle utviklingspsykologiens hovedområder som er aldersmessig ordnet innenfor hvert kapitel. Boka har ordforklaringer og engelsk-norsk ordliste. Omtalen er utarbeidet av BS. Har bibliografi, ordliste, register, sammendrag
ISBN
 • 978-82-05-47451-2
Tilgjengelege
 • 0/0
Lånarar på venteliste
 • 0 (0)
*000   pam     1
*001159289
*008190723        a     00nob 2
*015 $a0566984$bBIBBI
*019 $bl
*020 $a978-82-05-47451-2$bheftet$cNkr 649.00
*08201$a155$zh$223/nor
*090 $bq$c155$dT
*100 0$aTetzchner, Stephen von$d1946-$jn.
*24510$aBarne- og ungdomspsykologi$btypisk og atypisk utvikling$cStephen von Tetzchner
*250 $a1. utgave
*260 $aOslo$bGyldendal$c2019
*300 $a440 sider, 28 sider, 105 sider, 8 sider
*505 $aHar bibliografi, ordliste, register, sammendrag
*520 $aBoka er en innføring i menneskets utvikling fra unnfangelse til tidlig voksen alder. Utviklingspsykologiske fenomener blir forklart gjennom biologiske, sosiale og kulturelle perspektiver. Boka gir et bilde av hvordan barn og ungdommer på ulike aldersnivå tenker, føler og handler. Den gir informasjon om sansemessige, fysiske og kognitive funksjonshemminger og belyser konsekvensene disse funksjonshemningene og vanskene kan få på ulike utviklingsområder. Boka regnes som et nytt standardverk i utviklingspsykologien. Grunnlaget boka bygger er internasjonal forskning og den nye kunnskapen som har kommet fram på 2000-tallet. Den inneholder alle utviklingspsykologiens hovedområder som er aldersmessig ordnet innenfor hvert kapitel. Boka har ordforklaringer og engelsk-norsk ordliste. Omtalen er utarbeidet av BS.
*650 1$aUtviklingspsykologi$1155$2BS$41116675$9nor
*950 0$aGenetisk psykologi$zUtviklingspsykologi$9nor
^
Det finst ingen bokmeldingar for denne boka.
Klikk her For å bli den første til å gje di meining

Nytt standardverk i utviklingspsykologi med fokus på typisk og atypisk utvikling. Med Barne- og ungdomspsykologi. Typisk og atypisk utvikling, presenterer Stephen von Tetzchner nå et nytt standardverk i utviklingspsykologi. Boka har grunnlag i internasjonal forskning og inkluderer den betydelige nye kunnskapen som 2000-tallet har brakt med seg på dette området. Den inneholder alle utviklingspsykologiens hovedområder, og disse er aldersmessig ordnet innenfor hvert kapittel. Boka gir en bred og tilgjengelig innføring i menneskets utvikling fra unnfangelse til tidlig voksen alder, fra familiens nære relasjoner til å bli en selvstendig borger i samfunnet. Utviklingspsykologiske fenomener blir forklart gjennom biologiske, sosiale og kulturelle perspektiver. Leseren får et grundig bilde av hvordan barn og ungdommer på ulike aldersnivå tenker, føler og handler. Boka integrerer informasjon om sansemessige, fysiske og kognitive funksjonshemminger, og de viktigste følelsesmessige og atferdsmessige vanskene i barne- og ungdomsalderen. Den belyser konsekvensene disse funksjonshemningene og vanskene kan få på ulike utviklingsområder. Bruken av kunnskap om typisk og atypisk utvikling gjennom hele boka gir leseren innsikt i utviklingsfeltet som et hele. Verket er supplert med ordforklaringer og engelsk-norsk ordliste.

Send til