Mikromarc websøk

   
Om søvn og mørke: roman
Hugselista er tom
Vis
Forfattar
Tittel
 • Om søvn og mørke: roman
Språk
 • Språk: Norsk (Nynorsk)
Emne
År
 • 2019
Noter
 • Tormod veks opp som odelsgut på ein gard. Han lover faren å overta då han vert sjuk. Tormod tek ei utdanning i biletkunst, men noko endrar seg i han. Han sel garden og vert skjønnlitterær forfattar. Romanen handlar om eit barn av tida og staden ein veks opp på og om vanskane med å stige ut av standen sin. Omtalen er utarbeidd av BS.
ISBN
 • 978-82-495-2150-0
Tilgjengelege
 • 1/1
Lånarar på venteliste
 • 0 (0)
*000   pam     1
*001158137
*008190618        a     10nno 2
*015 $a0564309$bBIBBI
*019 $bl$dR
*020 $a978-82-495-2150-0$binnbundet$cNkr 379.00
*100 0$aHaugland, Tormod$d1962-$jn.
*24510$aOm søvn og mørke$broman$cTormod Haugland
*260 $aOslo$bForlaget Oktober$c2019
*300 $a163 sider
*520 $aTormod veks opp som odelsgut på ein gard. Han lover faren å overta då han vert sjuk. Tormod tek ei utdanning i biletkunst, men noko endrar seg i han. Han sel garden og vert skjønnlitterær forfattar. Romanen handlar om eit barn av tida og staden ein veks opp på og om vanskane med å stige ut av standen sin. Omtalen er utarbeidd av BS.
*532 $aKulturfond
*546 $aNynorsk tekst
*650 2$aOdel$1346.0432$2BS$495342$9nor
*650 2$aBygdesamfunn$1307.72$2BS$47948$9nor
*650 2$aKunstnere$1700.92$2BS$410562$9nob
*650 2$aKunstnarar$1700.92$2BS$410562$9nno
*650 2$aIdentitet$1155.2$2BS$46917$9nor
*651 2$aNordhordland$1948.364$2BS$419152$9nor
*651 2$aBergen$1948.3631$2BS$416520$9nor
*653 2$a1960-tallet$2BS$41323$9nob
*653 2$a1960-talet$2BS$41323$9nno
*653 2$a1990-tallet$2BS$41325$9nob
*653 2$a1990-talet$2BS$41325$9nno
*655 2$aRoman$2BS$4653$9nor
*655 2$aOppvekst$2BS$4358$9nor
*655 2$aBiografisk$2BS$41$9nor
*950 0$aBygder$zBygdesamfunn$9nor
*950 0$aLandsbygd$zBygdesamfunn$9nor
*950 0$aBarndom$zOppvekst$9nor
^
Det finst ingen bokmeldingar for denne boka.
Klikk her For å bli den første til å gje di meining

Tormod ligg i graset og lever seg inn i mauren sitt liv, dei som held seg i skjul under steinar og røter. Han drøymer seg bort frå livet på marka, frå slåtten og suta for jord og dyr. Tormod er fødd til å ta over garden han veks opp på, men ein stad på vegen endrar livet retning. Han tek kunstutdanning, sel garden og vert forfattar. "Om søvn og mørke" går føre seg på ei øy i ytre Nordhordland og i Bergen frå 1960- til 1990-talet. Det er ein roman om eit barn som vil bli vaksen og ein mann som vil springe frå barndommen sin og stige ut av standen han har vakse inn i. Det handlar om draumar, ansvar og fridom, og om å bryte med tradisjonen for å bli kunstnar. Om søvn og mørke er ein roman som med stor kraft følgjer søvnen sine måtar å bevege seg på i tid og rom, på grensa mellom liv og død.

Send til
Eks. namnStatusForfallsdatoHører tilHylle
Ex3Tilgjengeleg Modalen folkebibliotek