Mikromarc websøk

   
Jordboka II: nærare naturen : inn i det kompostmoderne
Hugselista er tom
Vis
Forfattar
Tittel
 • Jordboka II: nærare naturen : inn i det kompostmoderne
Språk
 • Språk: Norsk (Nynorsk)
Hylle
 • 631.4 L
Klassifikasjon
Emne
År
 • 2019
Noter
 • Planeten vår kneler, og forholdet mellom menneske og natur må endrast radikalt dersom etterfølgjarane våre skal få oppleve ei levande jord. Korleis kan vi finne produktive og naturbyggjande roller i desse enorme endringane? ? I jakta på svar tek forfattaren lesaren med på ei filosofisk og praktisk oppdagingsreise ned i den levande molda og inn i ideane si verd. Frå Nietzsche til høgproduktiv grønsaksdyrking. Frå kompostering som filosofi til lærdomen små bakterier i molda kan gje oss. Slik forsøker forfattaren å vise veg ut av industrilandbruk og forbrukarsamfunn, og inn i den naturnære, kompostmoderne framtida. Omtalen er utarbeidd av BS. Har bibliografi, notar
ISBN
 • 978-82-997796-1-6
Tilgjengelege
 • 0/1
Lånarar på venteliste
 • 0 (0)
*000   pam     1
*001156308
*008190225s2019      a     00nno 2
*015 $a0557837$bBIBBI
*019 $bl
*020 $a978-82-997796-1-6$bh.$cNkr 399.00
*08201$a631.4$zh$223/nor
*090 $c631.4$dL
*100 0$aLønning, Dag Jørund$d1967-$jn.
*24510$aJordboka II$bnærare naturen : inn i det kompostmoderne
*260 $aSirevåg$bNyskaping$c2019
*300 $a261 s.$bkol. ill.
*505 $aHar bibliografi, notar
*520 $aPlaneten vår kneler, og forholdet mellom menneske og natur må endrast radikalt dersom etterfølgjarane våre skal få oppleve ei levande jord. Korleis kan vi finne produktive og naturbyggjande roller i desse enorme endringane? ? I jakta på svar tek forfattaren lesaren med på ei filosofisk og praktisk oppdagingsreise ned i den levande molda og inn i ideane si verd. Frå Nietzsche til høgproduktiv grønsaksdyrking. Frå kompostering som filosofi til lærdomen små bakterier i molda kan gje oss. Slik forsøker forfattaren å vise veg ut av industrilandbruk og forbrukarsamfunn, og inn i den naturnære, kompostmoderne framtida. Omtalen er utarbeidd av BS.
*546 $aNynorsk tekst
*650 1$aJord$1631.4$2BS$47662$9nor
*650 2$aHumanøkologi$1304.2$2BS$416390$9nor
*655 2$aPopulærvitenskap$2BS$4619$9nob
*655 2$aPopulærvitskap$2BS$4619$9nno
^
Det finst ingen bokmeldingar for denne boka.
Klikk her For å bli den første til å gje di meining

«Myggen», skreiv Nietzsche, «susar rundt overtydd om at han er sentrum i universet, og at alt anna liv er til for hans del». Det gjer mennesket og. Men til skilnad frå myggen har mennesket makt til å påtvinga alle andre artar sitt perspektiv på verda. Der har me gjort. Og difor kneler planeten. Dette er boka om korleis forholdet mellom menneske og natur må endrast radikalt om dei som kjem etter oss skal få oppleva ei grøn og levande jord. Me treng definisjonar av natur som inkluderer oss og gir oss produktive, naturbyggjande roller. Ein kan øydeleggja det som ligg utanfor ein sjølv, ikkje det ein sjølv er del av. Men finst det rom for mennesket i naturen? I jakta på svar tek forfattaren lesaren med på ei filosofisk og praktisk oppdagingsreise ned i den levande molda og inn i ideane si verd: Frå Nietzsche sine frigjerande tankar, til høgproduktiv grønsakdyrking med naturen som gartnar. Frå roseplanting i kvist, til dans og karbonfangst. Frå kompostering som filosofi og praksis, til kva den vesle bakterien i molda kan læra oss om livet sitt viktigaste prinsipp. Jordboka II viser korleis me alle kan finna våre produktive og meiningsfulle roller i dei enorme endringane menneska må og skal gjennom dei neste tiåra. Boka stakar opp kursen ut av industrilandbruk og forbrukarsamfunn - og inn i den naturnære, kompostmoderne framtida.

Send til
Eks. namnStatusForfallsdatoHører tilHylle
19/79Utlånt24.02.2020Osterøy bibliotekGrønt/hage