Mikromarc websøk

   
Kultur for tilpasset opplæring: skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid
Hugselista er tom
Vis
Forfattar
Tittel
 • Kultur for tilpasset opplæring: skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid
Medansvarleg
Språk
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Hylle
 • 371.394 B
Klassifikasjon
Emne
År
 • 2018
Noter
 • Norsk skole skal være en skole for alle - en inkluderende skole. «Kultur for tilpasset opplæring» handler om skolers kultur for å utvikle tilpasset opplæring og spesialundervisning. Den retter oppmerksomheten mot tilrettelegging for læring for alle elever, med deres ulike evner og forutsetninger. Boken har tre deltemaer som står i fokus: skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid; der hvert deltema har egne kapitler. Samtlige kapitler belyser temaene med relevans for tilpasset opplæring og spesialundervisning. Boken henvender seg hovedsakelig mot lærere og skoleledere, fagpersoner og studenter i pedagogiske og spesialpedagogiske utdanninger. 1. oppl: 2015 Har bibliografi
ISBN
 • 978-82-02-41899-1
Tilgjengelege
 • 0/0
Lånarar på venteliste
 • 0 (0)
*00001626nam 22002651 4500
*001154010
*008           a     00nob 2
*015 $a0446085$bBIBBI
*019 $bl
*020 $a978-82-02-41899-1$bh.$cNkr 329.00
*08231$a371.394$zh$25
*090 $c371.394$dB
*100 0$aBuli-Holmberg, Jorun$d1951-$jn.
*24510$aKultur for tilpasset opplæring$bskolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid$cJorun Buli-Holmberg, Sven Nilsen, Kjell Skogen
*250 $a2. oppl.
*260 $a[Oslo]$bCappelen Damm akademisk$c2018
*300 $a169 s.
*503 $a1. oppl: 2015
*505 $aHar bibliografi
*520 $aNorsk skole skal være en skole for alle - en inkluderende skole. «Kultur for tilpasset opplæring» handler om skolers kultur for å utvikle tilpasset opplæring og spesialundervisning. Den retter oppmerksomheten mot tilrettelegging for læring for alle elever, med deres ulike evner og forutsetninger. Boken har tre deltemaer som står i fokus: skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid; der hvert deltema har egne kapitler. Samtlige kapitler belyser temaene med relevans for tilpasset opplæring og spesialundervisning. Boken henvender seg hovedsakelig mot lærere og skoleledere, fagpersoner og studenter i pedagogiske og spesialpedagogiske utdanninger.
*650 1$aSpesialpedagogikk$1371.9$2BS$2BS$9nob
*650 1$aTilpassa opplæring$2BS$2BS$9nno
*700 0$aNilsen, Sven$emedforf.$jn.
*700 0$aSkogen, Kjell$d1939-$emedforf.$jn.
*900 0$aHolmberg, Jorun Buli-$zBuli-Holmberg, Jorun$9nor
*950 0$aDifferensiert undervisning$zTilpasset opplæring$9nob
*950 0$aDifferensiert undervisning$zTilpassa opplæring$9nno
^
Det finst ingen bokmeldingar for denne boka.
Klikk her For å bli den første til å gje di meining

Norsk grunnskole skal være en skole for alle - en inkluderende skole. For at skolen skal lykkes med å møte mangfoldet i elevenes evner og forutsetninger på en god og inkluderende måte, er det ikke nok med den enkelte lærers innsats. Skolen må utvikle en kultur for tilpasset opplæring og spesialundervisning, der personalet samarbeider om å legge til rette for læring for alle elever. I denne boka belyses denne utfordringen med særlig fokus på skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Målgruppe for boka er både lærere og skoleledere, fagpersoner og studenter i pedagogiske og spesialpedagogiske utdanninger. Boka henvender seg også til alle som er opptatt av forholdet mellom intensjoner og praksis når det gjelder fellesskap og tilpasning i skolen.

Send til