Lindås bibliotek

   
Vintertonar: roman
Hugselista er tom
Vis
Forfattar
Tittel
 • Vintertonar: roman
Språk
 • Språk: Norsk (Nynorsk)
Emne
År
 • 2019
Noter
 • Isak vender tilbake til heimbygda etter ein alarmerande telefonsamtale. Han treff igjen sin døyande far og ei syster han aldri har forstått, og no gjer han det han kan for å finne ut av si eiga historie og sanninga om mora. Han veit ikkje kva som skjedde med henne, og no må han navigere seg gjennom sanning og løgn, løyndomar og stillheit. Anders Totland har tidlegare gitt ut barne- og ungdomsbøker, og i 2017 vann han Nynorsk barnelitteraturpris for 'Engel i snøen'. Omtalen er utarbeidd av BS.
ISBN
 • 978-82-340-0075-1
Tilgjengelege
 • 0/0
Lånarar på venteliste
 • 0 (0)
*000   pam     1
*001158128
*008190618        a     10nno 2
*015 $a0564302$bBIBBI
*019 $bl$dR
*020 $a978-82-340-0075-1$binnbundet$cNkr 349.00
*100 0$aTotland, Anders$d1986-$jn.
*24510$aVintertonar$broman$cAnders Totland
*260 $aOslo$bSamlaget$c2019
*300 $a136 sider
*520 $aIsak vender tilbake til heimbygda etter ein alarmerande telefonsamtale. Han treff igjen sin døyande far og ei syster han aldri har forstått, og no gjer han det han kan for å finne ut av si eiga historie og sanninga om mora. Han veit ikkje kva som skjedde med henne, og no må han navigere seg gjennom sanning og løgn, løyndomar og stillheit. Anders Totland har tidlegare gitt ut barne- og ungdomsbøker, og i 2017 vann han Nynorsk barnelitteraturpris for 'Engel i snøen'. Omtalen er utarbeidd av BS.
*532 $aKulturfond
*546 $aNynorsk tekst
*650 2$aFamilieforhold$1306.87$2BS$41112987$9nor
*650 2$aBygdesamfunn$1307.72$2BS$41115735$9nor
*650 2$aLøgn$1177.3$2BS$41118607$9nor
*650 2$aHemmeligheter$1177.3$2BS$41140673$9nob
*650 2$aHemmelegheiter$1177.3$2BS$41140673$9nno
*655 2$aRoman$2BS$41166089$9nor
*950 0$aBygder$zBygdesamfunn$9nor
*950 0$aLandsbygd$zBygdesamfunn$9nor
^
Det finst ingen bokmeldingar for denne boka.
Klikk her For å bli den første til å gje di meining

Kan ein reparere ein knust familie? «Eg ville fortelje mor si historie, vår historie. Men det blei for nært, for uforståeleg. Alt det svarte og kvite eg trudde eg skulle ta tak i, flaut meir og meir saman til utydelege gråtonar for kvar side eg las i bøkene. Kven var ho eigentleg?» Ein urovekkjande telefonsamtale driv Isak til å vende tilbake til bygda han vaks opp i, ein stad han for lengst trudde han hadde lagt bak seg. I møte med sin døyande far og søstera han aldri blir klok på, prøver han å komme nærmare si eiga historie: finne svar på kva som eigentleg skjedde med mora, og kven som har svike kven. Vintertonar er ei historie om sanning, løgn og løyndommar og om stilla som høyrer heime imellom.

Send til